Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
Obchodní podmínky platí pro nákup na Simpleprint.cz, jehož provozovatelem je Martin Branda, Svařeň 46, 566 01 Vysoké Mýto.
Prodejce podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto.
Adresa internetového eshopu je www.simpleprint.cz
1. 2.
Martin Branda, Svařeň 46, 566 01 Vysoké Mýto
Provozovna: Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 73987638
DIČ: CZ8409183497
tel.: 774 153 331
e-mail: info@simpleprint.cz
1.3.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zákazníků (kupující) a prodávajícího (Simpleprint). Zákazník (kupující) se zavazuje seznámit s těmito obchodními podmínkami před uzavřením objednávky. Uzavřením objednávky zákazník (kupující) potvrzuje znalost těchto obchodních podmínek.
1.4.
Tyto obchodní podmínky se nevztahují na vztahy a smlouvy mezi zhotovitelem/prodávajícím/simpleprint a zákazníkem podnikatelem, který jedná v rámci své vlastní podnikatelské činnosti.
1.5.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. V případě odchylných ujednání ve smlouvě o dílo a ustanovení obchodních podmínek platí ujednání ve smlouvě o dílo.
2. POPIS ZBOŽÍ
2.1.
Eshop simpleprint.cz nabízím zboží v podobě fotokalendářů, fototapet, fotoobrazů, vizitek, letáků, plakátů, bannerů a dalších tiskovin.
Služba jako taková plní funkci online tiskárny.
3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
3.1.
Veškeré objednávky na www.simpleprint.cz jsou považovány za závazné.
3.2.
Objednáním zboží zákazník potvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a souhlasí s nimi.
3.3.
Pro objednání zboží zákazník, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Taková objednávka se považuje za závazný návrh na uzavření smlouvy. Potvrzení objednávky Simpleprint se považuje za její závazné přijetí.
3.4.
Před odesláním objednávky má zákazník  možnost ověřit si cenu zboží včetně souvisejících poplatků za dopravu a balné. Stejně tak má možnost ověřit si správnost a úplnost vložených údajů a opravit případné chyby. Má se za to, že odesláním objednávky stvrzuje zákazník správnost a úplnost údajů a souhlasí s konečnou cenou.
3.5.
Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem a cenou.
3.6.
Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem a o smlouvách uzavíraných distančním způsobem § 1810 až § 1827 a dále pak ustanoveními o smlouvě o dílo § 2586 až § 2622 oz.
4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
4.1.
Objednávka zboží v internetovém obchodě je potvrzena elektronicky na email, který vyplní zákazník v objednávkovém formuláři.
4.2.
Objednávka nad 1400 Kč s DPH je vždy potvrzena telefonicky a emailem. Pro objednávku nad 1400 Kč s DPH je vždy nutná úhrada předem a to bezhotovostně převodem na bankovní účet nebo pomocí služby Gopay.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1.
Platba a doprava v ČR je možná dobírkou,převodem na účet nebo platbou pomocí platební brány Gopay a cena závisí na velikosti objednávky, zahrnuje také balné. Zboží zasíláme pouze prostřednictvím přepravní společnosti PPL.
Dopravné a balné pro zboží nad 1700 Kč s DPH  je ZDARMA
Dopravné a balné pro zboží do 1699 Kč s DPH je 110 Kč s DPH pro bezhotovostní platbu
Dopravné a balné pro zboží do 1699 Kč s DPH je 150 Kč s DPH pro platbu dobírkou.
Osobní odběr zdarma.
5.2.
Cena dopravného a balného mimo území České republiky bude stanovena na základě předběžné telefonické domluvy mezi prodávajícím a Simpleprint. Tato pak bude potvrzena společně s potvrzením objednávky.
6. DODACÍ LHŮTA
6.1.
Dodací lhůta je běžně 5 pracovních dní a bude potvrzena emailem, popř. telefonicky.
Dodací lhůta u zboží, které není skladem, bude dohodnuta individuálně dle náročnosti objednávky, tato dodací lhůta je komunikována zákazníkovi k odsouhlasení a následně potvrzena.  Neodpovídáme za případné zpoždění, která budou zaviněna dopravní službou.
7. CENA
7.1.
Cena zboží se odvíjí od tabulkového zařazení v ceníku s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem vyžádaným zákazníkem. Její definitivní podoba bude stanovena v objednávkovém formuláři.
7.2.
Cena zboží je zobrazena a účtována v Korunách českých – Kč.
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1.
Platba může být provedena:
a) Dobírkou - při převzetí zboží od přepravce.
b) Bankovním převodem - po uhrazení zálohové faktury na náš bankovní účet, bude objednané zboží   dodáno na Vaši adresu. Číslo bankovního účtu Vám bude sděleno mailem jako potvrzení objednávky nebo ho naleznete v sekci Kontakty
c) Gopay – pomocí bezhotovostní služby Gopay
d) Hotově – při osobním převzetí, s vystaveným platným dokladem.
9. ZÁRUKY A REKLAMACE
9.1.
V případě reklamace se řídíme platným právním řádem České republiky a
Veškeré reklamace se snažíme vyřídit k Vaší spokojenosti a to do max. 30 dnů.
9.2.
Zákazník (kupující) se zavazuje pečlivě prohlédnout dodané zboží již při převzetí od dopravce. V případě zjištění závady či poškození, která byla způsobena přepravou, je nutné reklamaci uplatnit u dopravce.
9.3.
Internetový obchod Simpleprint nezodpovídá za škody způsobené během přepravy zboží.
V případě převzetí poškozené zásilky nebude brán na pozdější reklamace způsobené dopravní službou zřetel.
9.4.
Faktura obdržená společně s objednaným zbožím, slouží zároveň jako záruční list. Záruční lhůta, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců. Záruka je počítána od převzetí zboží.
9.5.
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, zejména nevhodnou aplikací a nevhodným skladováním, nešetrnou manipulací apod. Pokud je vada viditelná při otevření neporušeného balení a prokazatelně nese charakter výrobní vady či záměny zboží, odlišného množství, velikosti apod., v co nejkratším čase nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.
9.6.
Reklamaci na zboží není možné uplatit v případě, již provedené aplikace (tapety, samolepky).
9.7.
Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
9.8.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.
9.9.
Simpleprint neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou manipulací, aplikací a dalším nesprávným zacházením se zbožím.
9.10.
Dílo má vadu, nemá-li vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.
9.11.
Zákazník má povinnost upozornit na vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou let od okamžiku předání zboží dopravci.
9.12.
V případě, že se jedná o podstatnou vadu, má zákazník právo odstoupit od smlouvy, žádat přiměřenou slevu z ceny, žádat věc novou, či odstranění vady. Pokud se nejedná o podstatnou vadu má zákazník právo žádat přiměřenou slevu z ceny, nebo odstranění vady. Právo výběru náleží zákazníkovi. Pokud jej nevyužije nejpozději současně s upozorněním na vadu, přejde na Simpleprint.
10. POSTUP PŘI REKLAMACI
10.1.
Pro uplatnění reklamace využijte email nebo telefon uvedený v kontaktech.
10.2.
Zboží zašlete jako doporučený balík nikoliv dobírkou na naši adresu s dokladem/fakturou o nabytí reklamovaného zboží. Reklamace doporučujeme zasílat doporučeně v pevném obalu, aby nedošlo k poškození během přepravy. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy doručením zboží prodejci.
10.3.	Náklady spojené s reklamací nese zákazník.
11. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
11.1.
Zákazník má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před potvrzením objednávky Simpleprint.
11.2.
Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že Simpleprint  nesplní smluvené podmínky dodání.
11.3.
Pokud zákazník  zruší potvrzenou objednávku je povinen Simpleprint uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. Doprava).
11.4.
Simpleprint je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. Podstatná změna okolností jako například změna ceny u dodavatele, zboží se nevyrábí, apod. Pokud zákazník již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bankovním převodem nebo poštovní složenkou na adresu bez zbytečných odkladů.
12. VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12. 1.
odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
12.2.
zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží.
12.3.
odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen předat Simpleprint nebo zaslat na adresu uvedenou v bodě 1.2. nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
12.4.
Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a bankovní účet zákazníka, na který mu bude poukázána částka ve výši ceny zakoupeného zboží.
12.5.
Dle zákonné výjimky ve smyslu § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nemůže zákazník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě uzavření smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internet), pokud se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
12.6.
Simpleprint vrátí zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to na číslo bankovního účtu, který zákazník uvede při odstoupení od smlouvy.
12.7.
spotřebitel odpovídá simpleprint za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
12.8.
Simpleprint posoudí stav vráceného zboží dle následujících podmínek a oznámí jej zákazníkovi:
Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:
• musí být v původním nepoškozeném obalu
• nesmí být použité
• musí být nepoškozené
• musí být kompletní (včetně původního příslušenství, záručního listu, návodu,...)
• zákazník se musí prokázat dokladem o koupi daného zboží
13. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
13.1.
Ochrana osobních údajů zákazníka se řídí zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
13.2.
Závazným odesláním objednávky zákazník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, elektronická adresa, ičo (dále jen „osobní údaje“). Zákazník tímto také souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem za účelem realizace smlouvy o dílo a dopravy zboží.
13.3.
Zpracováním osobních údajů zákazníka může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
13.4.
Zhotovitel nepředá osobní údaje bez předchozího souhlasu třetím osobám. Výjimku tvoří osoba přepravce, které je předá za účelem dopravy.
13.5.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k řádnému provedení a předání díla.
13.6.
Osobní údaje budou zpracovávány zhotovitelem: Martinem Brandou.
13.7.
Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a úplné a že je poskytl dobrovolně.
14. OSTATNÍ USTANOVENÍ
14.1.
Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího www.simpleprint.cz jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.
14.2.
Simpleprint je oprávněn měnit obsah webových stránek, nabízený sortiment a ceny. Simpleprint je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.